Przekaż nam 1%

Wszyscy mamy obowiązek płacić podatki od własnych dochodów. Koło PZN w Dąbrowie Górniczej, jako Organizacja Pożytku Publicznego apeluje do wszystkich, którym nie jest obojętny los ludzi pozbawionych wzroku, o przekazanie 1% swoich podatków na cele statutowe Polskiego Związku Niewidomych. Możemy w ten sposób wesprzeć organizację, która powołana została dla dobra i pożytku ludzi niewidomych i tracących wzrok.

Aby przeznaczyć 1% swojego podatku należy
w rubryce „Numer KRS" wpisz: 0000012847
w rubryce „Wnioskowana kwota" wpisz kwotę równą 1% obliczonego podatku
w rubryce "Cel szczegółowy 1 %" wpisz koniecznie

   "DLA KOŁA PZN W DĄBROWIE GÓRNICZEJ"

UWAGA: Podatnik nie ponosi kosztów przelewu. Jedynie dokładne wypełnienie zeznania podatkowego gwarantuje, że środki 1% wesprą naszą działalność.

 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKI
KRS 0000012847
ze wskazaniem: dla Koła PZN w Dąbrowie Górniczej

 

Data rejestracji: 2001r.
Data uzyskania statusu OPP: 2005r.

 

Krótki opis działalności organizacji wskazujący cele działalności i odbiorców jej działań:
Polski Związek Niewidomych, w tym Koło w Dąbrowie Górniczej   zrzesza inwalidów wzroku I i II grupy w celu integracji, rehabilitacji i edukacji oraz poprawy dostępu do informacji. Przeciwdziała wykluczeniu społecznemu i marginalizacji tej grupy osób. Kształtuje właściwe postawy społeczne wobec niepełnosprawności. Pomaga osobom niepełnosprawnym i ich bliskim odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji życiowej. Koło Polskiego Związku Niewidomych w Dąbrowie Górniczej prowadzi swoją działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących nieprzerwanie od 41 lat.

 

Najważniejsze projekty zrealizowane w 2018 r.:

Na wstępie zaznaczyć należy, że wszystkie działania dostosowane były do możliwości osób z dysfunkcją narządu wzroku z wykorzystaniem metod bezwzrokowych.

I            Organizacja szkoleń i imprez integracyjnych

 1. W siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej zorganizowano 4 okolicznościowe wieczorki poetycko-muzyczne:
 2. organizowano szkolenia dla nowoociemniałych: orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego i samoobsługi metodami bezwzrokowym
 3. 14 listopada odbył się „Wieczorek patriotyczny”. Program wypełniło śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych oraz czytanie Konstytucji RP
 4. 5 listopada odbyły się „Zaduszki poetycko – muzyczne”- wieczorek poświęcony zmarłym z naszego grona i innym bliskim naszym sercom i pamięci w ciągu ostatniego roku.
 5. 4 kwietnia zorganizowano spotkanie „Jajeczko wielkanocne”, na którym wspominano minione święta wielkanocne oraz zwyczaje i obrzędy z nimi związane
 6. 7 marca zorganizowano „Walentynki” połączone z „Dniem Kobiet”. W programie znalazły się wiersze i humoreski związane z tematyką spotkania.
 7. W Dyskusyjnym Klubie Książki Mówionej, którego członkowie spotykają się w ostatnie poniedziałki miesiąca z wyłączeniem wakacji omówiono 9 książek autorów polskich i zagranicznych.
 8. Kilka razy w ciągu roku członkowie Koła wzięli udział w zajęciach gimnastycznych na basenie.
 9. Przynajmniej 1 raz w miesiącu organizowano spotkania okolicznościowe      w siedzibie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej, poświęcone wymianie doświadczeń, zapoznaniu się z nowymi uregulowanymi prawnymi dotyczącymi naszego środowiska, pokazu sprzętów czy poznaniu pasji innych ludzi.
 10. W ciągu całego roku prowadzono działalność informacyjno – poradniczą, z której korzystali nie tylko członkowie Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Dąbrowie Górniczej.
 11. W maju zorganizowano kilka spotkań wizażystką.
 12. Od kwietnia do grudnia w świetlicy PZN przy ul. Korczaka 6a, trwało szkolenie muzyczne grupowe (chór). Zajęcia odbywały się 1 raz w tygodniu przez cały rok z przerwą wakacyjną.
 13. W dniach 26 października – 14 grudnia 2018 r. w siedzibie Koła PZN odbywały się zajęcia plastyczne 1 x w tygodniu w piątki.
 14. W dniu 17.10.2018 r. zorganizowano „Dzień Białej Laski” połączony z obchodami „Dnia Seniora”. Udział wzięło 70 osób, członków Koła i ich opiekunów. Impreza odbyła się w restauracji „Niezłe Ziółko” w Dąbrowie Górniczej.
 15. W dniu 12.12.2018 r. w restauracji „Niezłe Ziółko” w Dąbrowie Górniczej odbyła się Wigilia z udziałem 45 osób, członków naszej organizacji oraz ich opiekunów i przyjaciół.
 16. W dniach 23 września, 21 października i 25 listopada po 10 osób uczestniczyło w koncertach Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.
 17. W dniach 2 i 13 grudnia po 10 osób uczestniczyło w spektaklach teatralnych w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.

II                Organizacja zajęć rekreacyjno - turystycznych

 1. W dniu 20 czerwca odbyła się wycieczka komunikacją miejską do ląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie z udziałem 15 osób,
 2. W dniach 27 – 30 sierpnia 2018 r. odbył się 4-dniowy wyjazd do Szczecina i in. w woj. zachodniopomorskim. W wyjeździe udział wzięło 45 osób. W dniu 20 czerwca odbyła się wycieczka komunikacją miejską do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie z udziałem 15 osób,
 3. Przez całe wakacje do połowy września w każdy wtorek grupa kilkunastu osób brała udział w spacerach z kijkami nordic walking. Spacery odbywały się wokół jeziora Pogoria III.

TWOJE PIENIĄDZE MOGĄ NAPRAWDĘ POMÓC